מעסיקים - רוצים להוציא עובד לפנסיה? תצטרכו לנמק

פסיקה היסטורית: מעסיק לא יביע עמדה על התאגדות עובדיו